Svetska Policijska Protivteroristička Organizacija CTO je neprofitna organizacija i samim tim finansira se od donacija svojih članova.

Na ovoj stranici nalazi se objašnjenje kako možete da pomognete našu organizaciju i njen rad donacijom.

Takođe ćete ispod ovog teksta naći i primer uplatnice za godišnju članarinu.

U znak zahvalnosti našim članovima za donacije u određenom iznosu izradićemo i dostaviti na njihovu navedenu adresu suvenire naše organizacije.

Napomena - bitno je navesti svrhu uplate kao “donacija za ...” i navesti suvenir iz naše ponude koji želite da dobijete kao znak zahvalnosti.


Primer uplatnice za članarinu:Primer uplatnice za donaciju:


“Fortitudo et veritas.”

line