slika

TERORIZAM I CTO KAO ORGANIZACIJA

Reč terorizam nastala je od latinske reči terror što znači strava ili užas.

Teror predstavlja planirano širenje straha i užasa kako bi ljude učinilo poslušnim ili pokornim, a korišćenje terora za postizanje političkih ili ekonomskih ciljeva naziva se terorizam.

Reč terorizam prvi puta se spominje tokom francuske građanske revolucije koja je počela 1789.godine ukazujući na opšte stanje straha koje je namerno stvoreno u političke svrhe.C.T.O.

Zašto postojimo i zašto je važno edukovati javnost o načinima iskorišćavanja pojedinaca i grupa u terorističke svrhe?Na osnovu dešavanja u proteklom periodu i mnogim istraživanjima domaćih i međunarodnih institucija opšte je poznato da na Balkanu postoje politički interesi zastrašivanja javnosti, odnosno korišćenje terora u te svrhe.

Međunarodna policijska organizacija C.T.O. (World Police Counter-Terrorism Organization) ima za cilj ukazati na borbu protiv terorizma kroz edukacije i upoznavanje javnosti, delovanje i pružanje pomoći u radu lokalnih institucija koje se bore protiv terorizma.

U ovom tekstu želimo podići svest građana o opasnosti terorizma i načinima iskorišćavanja pojedinaca i grupa u terorističke svrhe.

Najčešći i najlakši način iskorišćavanja osoba u svrhu počinjenja samog terorističkog čina je podsticanje i edukacija osoba na ekstremna ubeđenja, bilo da se radi o verskoj ili političkoj ideji ovaj način se pokazao kao jako efikasan.

Stoga je potrebno naglasiti da nijedna religija ili ispravna politčka ideologija u svom ispravnom ispovedanju ne podstiče na ekstremno delovanje, sleđenje ili praktikovanje.

Ovo je jako važan faktor u kome leži ključ za rano otkrivanje i označavanje svih onih grupa koje nešto praktukuju ili nude na ekstreman način, što mora biti alarm za istraživanje i sleđenje sa dozom opreza svima nama a pogotovo mladim ljudima kojima se nudi ekstreman način praktikovanja i ispovedanja vere, političkih ili nekih drugih uverenja.

Naravno ovo možemo pojednostaviti i reći da sve što nam se nudi a ima naznake ekstremnog praktikovanja nije ispravno odnosno pogrešno je.

Shodno je unapred navedenom obavezom svih nas da se borimo i delujemo u skladu sa našim mogućnostima kako bi sprečili delovanja terorističkih grupa na Balkanu, tako što ćemo se edukovati i upoznati načine delovanja terorističkih grupa, te načine i metode otkrivanja i prevencije terorizma.

Većina izvršenih terorističkih dela pokazala je da terorističke grupe koriste mlade ljude koje smišljeno i planski pripreme i obuče za takvo delo, kroz ekstremno praktikovanje vere kako bi osoba stekla dojam da teroristički akt izvršava kao sveti ratnik koji je spreman i da da sopstveni život za svoje uverenje.

Kao primer navodim teroristički napad na Američku ambasadu u Sarajevu koji je 2011. godine izveo Mevlid Jašarević. Jasno se da uvideti da je navedeni Jašarević u toku sudskog postupka u nekoliko navrata menjao stavove pa je tako na samom početku sudskog procesa opravdavao izvršenje terorističkog dela kroz stavove o osveti Američkom narodu za dela koja oni čine muslimanima na istoku, dok je tokom daljeg postupka priznao kako je iskorišćen pomoću ekstremnog verskog ubeđenja te kako su ljudi koji su ga podsticali na taj čin sada na slobodi a on osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Ovo je jedan od dokaza delovanja terorističkih organizacija koje imaju za cilj zastrašivanje i dokazivanje moći na Balkanu. Njihovo postojanje i delovanje dodatno ugrožava nestabilnu političku scenu na našem području, što nas u očima velikih svetskih projekata svrstava u rizično područje u svetu ekonomije i ulaganja u razvoj privrede.

Kroz rad naše organizacije C.T.O. imam želju ukazati na naše delovanje i ohrabriti javnost a pogotovo mlade ljude kojima se nudi ekstremno versko ili političko ili bilo koje drugo uverenje da se pre svega vode zdravim razumom, koriste međunarodnim i lokanim zakonima, te religijskim propisima i kao takvi deluju ispravno i časno, takođe budu slobodni ukazati na postojanje ekstremizma kako bismo svi skupa uspeli u borbi protiv terorizma.

Koristim priliku pozvati Vas i ukazati na dobrodošlicu, svim dobronamernim pojedincima, udruženjima i neformalnim grupama građana u zajedničku borbu protiv terorizma, pratite nas kroz naše edukacije, seminare i naš program delovanja.Arnes Bjelić, član CTO.“Fortitudo et veritas.”

line