slika

Lažne značke i zloupotreba

Svetska Policijska Protivteroristička Organizacija CTO u narednom saopštenju izneće svoj stav po pitanju aktuelne situacije u vezi predloga izmene Zakona o policiji kako bi se stalo na put onima koji zloupotrebljavaju članske značke organizacija kao službene legitimacije.
CTO pozdravlja stav Ministarstva da je potrebno da se sa policijskim sindikatima razjasni definicija izgleda članske značke i da se spreči bilo kakav vid oponašanja službenih legitimacija pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Sa druge strane, protivni smo potpunoj zabrani same forme članske legitimacije kao dokumenta iz 3 dela u kožnom novčaniku. Ne vidimo razlog zašto bi na meti ovoga bila i udruženja nalik našem koja su ispoštovala svu zakonsku proceduru i ni u jednom trenutku nisu nastojala da postoje bilo kakve sličnosti u dizajnu legitimacija već čak i da se ona jasno moraju razlikovati od službenih legitimacija pripadnika MUP upravo kako ne bi došlo do ovakvog vida zablude.
Građani moraju da budu upoznati sa svojim pravima kada ovlašćena službena lica postupaju prema njima. Upravo tada se primeti razlika kada neko zloupotrebljava sindikalnu ili člansku značku. Naime, član 66. Zakona i policiji jasno kaže da policijski službenik, koji je u civilnom odelu, pre početka primene policijskog ovlašćenja treba da se predstavi pokazivanjem službene legitimacije i značke. Kada policijski službenik ne zloupotreljava svoja ovlašćenja ili kada neko ne zloupotrebljava sindikalnu ili člansku legitimaciju, neće je pokazati „na blic“, nego će je pokazati ka licu prema kojem se postupa kako bi to lice moglo da ima uvid u to šta piše na legitimaciji i na samoj znački. Uniformisani službenici, po ovom članu, legitimišu se službenom legitimacijom i značkom samo na zahtev lica prema kojem se primenjuje ovlašćenje. Važno je napomenuti da nosioci sindikalnih i članskih značaka i legitimacija nemaju status ovlašćenih službenih lica te ne smeju primenjivati ovlašćenja koja primenjuju policajci.
Naša organizacija kao i druge u civilnom sektoru bezbednosti, godinama su aktivno radile na održavanju javnih tribina, seminara, konstruktivnog ukazivanja na postojeće probleme ali i humanitarnog rada, kako sveopšteg tako i onog čiji je cilj bio pomoć našim hrabrim sugrađanima koji su pripadnici Ministarstva. Zabraniti nešto što je prisutno među profesionalnim udruženja u svim zemljama širom sveta izuzev Severne Koreje čini se krajnje nepotrebnim i ponižavajućim potezom.

Dragan Pantić, predsednik Svetske Policijske Protivterorističke Organizacije CTO.“Fortitudo et veritas.”

line