slika

Sklopljen sporazum o saradnji sa Evropskom Policijskom Organizacijom

Obaveštavamo naše članove da je Svetska Policijska Protivteroristička organizacija dana 10.08.2020. sa Evropskom Policijskom Organizacijom sklopila sporazum o saradnji. Ovaj sporazum podrazumeva međusobnu promociju, pisanje projekata, nastup u medijima i mnoge druge vidove saradnje. Radujemo se zajedničkom radu na iskorenjivanju terorizma i širenju svesti o terorizmu među ljudima, pogotovo među mladima.
Dalji cilj naše saradnje biće podizanje opšte informisanosti o javnoj bezbednosti kao i o civilnoj bezbednosti.
Naš dugogodišnji cilj i fokus našeg rada ne može biti ostvaren bez vaše pomoći. Terorizam je sveobuhvatni problem i svi smo u njemu zajedno.

Dragan Pantić, predsednik CTO.“Fortitudo et veritas.”

line